Kontakty

Útvar předsedy

Předseda družstva
ing. Martinů Lubomír
lmartinu@sdkamenice.cz
+420565420100
Oddělení marketingu
Doležalová Iva
idolezalova@sdkamenice.cz
+420565420135
Odd.marketingu, péče o členy
Rošafná Olga
orosafna@sdkamenice.cz
+420565420133

Skupina provozně technická

Vedoucí prov.-tech. skupiny, mpř. družstva
ing. Eder Jiří
jeder@sdkamenice.cz
+420565420150
Instruktor provozu
Vokoun Aleš
ales.vokoun@tiscali.cz
Hospodářská správa
Sedláček Oto
domovni@sdkamenice.cz
+420565420142
Útvar MTZ
Matějů Radek
rmateju@sdkamenice.cz
+420565420141

Skupina ekonomická

Vedoucí ekonomické skupiny
ing. Čermáková Zdeňka
zcermakova@sdkamenice.cz
+420565420125
Správa sítě, informatik
ing. Širhalová Jana
jsirhalova@sdkamenice.cz
+420565420124
Fin.účtárna, pokladna
Jandová Hana
hjandova@sdkamenice.cz
+420565420126
Fin.účtárna, evidence majetku
Sedláčková Hana
hsedlackova@sdkamenice.cz
+420565420126
Vedoucí mzdové účtárny
Kafková Hana
hkafkova@sdkamenice.cz
+420565420103
Likvidace faktur
Urbanová Marie
murbanova@sdkamenice.cz
+420565420129
Oddělení inventarizace
Kosová Jana
jkosova@sdkamenice.cz
+420565420121
Provozní účtárna
Poděbradská Dana
dpodebradska@sdkamenice.cz
+420565420130