Kontakty

Skupina provozně technická

Ved. prov.-tech. skupiny, místopředseda. družstva
ing. Eder Jiří
jeder@sdkamenice.cz
565 420 150
Inspektor provozu
Vokoun Aleš
avokoun@sdkamenice.cz
721 639 346
Inspektor provozu
Pravečková Lenka
lpraveckova@sdkamenice.cz
727 825 095
Vedoucí údržby
Sedláček Oto
osedlacek@sdkamenice.cz
565 420 142
MTZ, údržbář, správce areálu SD
Matějů Radek
rmateju@sdkamenice.cz
565 420 141
Údržbář
Lhotský Pavel
606 243 712

Skupina ekonomická

Předsedkyně družstva - vedoucí ES
ing. Čermáková Zdeňka
zcermakova@sdkamenice.cz
565 420 125
Správa sítě, informatik
ing. Širhalová Jana
jsirhalova@sdkamenice.cz
565 420 124
Fin.účtárna, pokladna
Jandová Hana
hjandova@sdkamenice.cz
565 420 126
Fin.účtárna, evidence majetku
Sedláčková Hana
hsedlackova@sdkamenice.cz
565 420 126
Vedoucí mzdové účtárny
Kafková Hana
hkafkova@sdkamenice.cz
565 420 103
Likvidace faktur
Urbanová Marie
murbanova@sdkamenice.cz
565 420 129
Oddělení inventarizace
Kosová Jana
jkosova@sdkamenice.cz
565 420 121
Provozní účtárna
Štanglová Lenka
lstanglova@sdkamenice.cz
565 420 130

Útvar předsedy

Oddělení marketingu
Doležalová Iva
idolezalova@sdkamenice.cz
565 420 135
Odd.marketingu, péče o členy
Rošafná Olga
orosafna@sdkamenice.cz
565 420 133