Historie družstva

V českých zemích má spotřebni družstevnictví bohatou tradici. V roce 2007 dosáhlo 160ti leté výročí od svého vzniku datujícího se do období první poloviny devatenáctého století. Konkrétně idea družstevnictví pronikla do českých zemí z Anglie, kde v Rochdale v roce 1844 zčíná historie. Charakteristické demokratické principy - Věcná hospodářská služba členům a součinnost členů při této službě" jsou ve své podstatě základem spotřebního družstevnictví na celém světě dodnes. V poměrně krátkém období zakotvily zásady v Čechách a vyústily v roce 1847 v založení "Pražského potravního a úsporného spolku".

Začátky spotřebního družstevnictví v naší oblasti sahají do roku 1893, kdy bylo jako první konzumní družstvo ustaveno v Humpolci. Následovalo v roce 1910 založení konzumního družstva "Vzájemnost" pro Žirovnici a okolí. Základní činností bylo jak v předválečném, válečném, tak poválečném období zajištění zásobování obyvatel především členů družstevních prodejen. Po osvobození naší republiky v roce 1945 bylo na okrese Pelhřimov založeno spotřební a výrobní družstvo "Práce" se sídlem v Pelhřimově. Politickými zásahy v padesátých letech muselo družstvo předat některý svůj majetek ve městech státnímu obchodu, jednalo se zejména o velkoobchody, prodejny, pekařské výrobny. Cílem mělo být, že státní obchod zajišťuje zásobování ve městech a spotřební družstvo převážně na venkově.

V roce 1960 přichází nová územní reorganizace. Řada okresů byla zrušena. Ze zrušeného okresu Pelhřimov a částí bývalých okresů Pacov, Humpolec, Kamenice n.L. byl vytvořen nový samosprávní celek - okres Pelhřimov. Tento nový okres zahrnoval 75 tis. obyvatel s charakteristikou vysokého počtu obcí a osad (315), přičemž 52 procent obyvatel okresu žilo v obcích do pětiset obyvatel. V roce 1960 také dochází z bývalých okresů Pelhřimov, Pacov, Humpolec a Kamenice nad Lipou k utvoření nového subjektu "Jednota", lidové spotřební družstvo Pelhřimov se sídlem v Kamenici nad Lipou. Vytvořená "Jednota" zásobovala více než 66 procent obyvatel okresu.

Novodobá historie spotřebního družstva se začala psát politickou změnou režimu v listopadu 1989. V roce 1990 družstvo disponovalo 240-ti prodejnami, 137 provozovnami veřejného stravování (restaurace, pohostinství, hotely, vinárny), 16-ti pojízdnými prodejnami včetně specializované prodejny masa, dvěma velkoobchodními sklady, závodní jídelnou a výrobnou lahůdek a masných výrobků. Za rok 1990 družstvo dosáhlo rekordního maloobchodního obratu ve výši 548 mil.Kč, což představovalo 42 procent celkového maloobchodního obratu realizovaného na okrese Pelhřimov, velkoobchodní obrat činil 230 mil. Kč. Družstvo prodávalo téměř všechny sortimentní skupiny zboží včetně obuvi, odívání, průmyslového zboží, stavebních materiálů. Rozsáhlý byl nákup zahradního ovoce, lesních plodů, medu a zvěřiny. Doménou státního obchodu zůstával prodej paliv a pohonných hmot, klenotů, dopravních prostředků.

V tomto období dochází k vyhlášení tzv. "Malé privatizace" státního obchodu a k přípravě "Transformace" všech družstevních subjektů. Spotřebním družstvům jsou zablokovány dispozice v nakládání s vlastním majetkem a nemohou se zúčastnit malé privatizace, kdy jsou rozprodávány objekty státního obchodu volně všem zájemcům převážně prostřednictvím veřejných holandských dražeb (max. za 50 procent skutečné tržní hodnoty).

Tzv. "Transformační zákon" pro všechny typy družstev byl koncipován do jednoho dokumentu a naprosto opomíjel zásadní historické a strukturální zvláštnosti mezi výrobními, spotřebními, bytovými a zemědělskými družstvy. Vlastní transformace družstev proběhla v roce 1992. Spotřební družstvo přetransformovalo část majetku (kapitálu) na členskou základnu (akcionáře) a vytvořilo tzv. nedělitelný fond, s nímž nebylo možno disponovat po dobu deseti let. Na základě tzv. "Restitučních zákonů o mimosoudním majetkovém vyrovnání" muselo družstvo vydat bez náhrady téměř šedesát objektů. Na druhé straně nebylo možno se žádným způsobem ucházet o majetek, který družstvu v padesátých letech stát odebral bez náhrad na základě politických rozhodnutí ve prospěch státního obchodu. V rámci zachování své existence muselo družstvo ukončit činnost provozoven veřejného stravování, pojízdných prodejen, některých dalších prodejen převážně se specializovaným sortimentem zboží, centrální lahůdkářské výrobny a integrovat velkoobchodní činnost se sousedními spotřebními družstvy.

Přes všechna historická úskalí je dnes spotřební družstvo konsolidované, solventní, hospodářsky prosperující s dostatečnými vlastními finančními zdroji. V současné době družstvo uskutečňuje provoz převážně ve vlastních obchodních prodejnách v souladu s národními předpisy a nařízeními Evropského společenství. Jednota provozuje pouze síť prodejen, je zásobována prostředníctvím integrovaných družstevních velkoobchodních skladů chlazeného zboží i koloniálu a dalšími desítkami dodavatelů a výrobců přímo do obchodních objektů.

Přes všechna historická úskalí je dnes spotřební družstvo konsolidované, solventní, hospodářsky prosperující s dostatečnými vlastními finančními zdroji. V současné době družstvo uskutečňuje provoz převážně ve vlastních obchodních prodejnách v souladu s národními předpisy a nařízeními Evropského společenství. Jednota provozuje pouze síť prodejen, je zásobována prostředníctvím integrovaných družstevních velkoobchodních skladů chlazeného zboží i koloniálu a dalšími desítkami dodavatelů a výrobců přímo do obchodních objektů.

Další perspektiva spotřebních družstev spočívá ve společném postupu v oblasti obchodních aktivit, vlastních obchodních značek, marketingu, logistice, category managementu, propagace a public relations především v celostátních médiích. Potenciál tří tisíc prodejen v ČR pod skupinou COOP zaručuje potřebnou sílu a další možnosti rozvoje systému ve vysoce konkurenčním prostředí vnitřního trhu.